deenhr

Know How

Poznate organizacije i institucije daju nam već godinama svoje povjerenje kako u izobrazbi tako i daljnjem usavršavanja njihov stručnih kadrova. Naša školovanja – seminari podešeni su prema kvalifikacijama radnika, inžinjera i ostalog stručnog osoblja u proširenju njihovog postojećeg znanja kao i kvalificiranju pomoćnog osoblja u proizvodnim procesima.

Naša školovanja podešena su primjerima iz svakodnevne prakse. Na taj naćin razradjujemo problematiku naših mušterija – partnera, prema željama odnosno potrebama popraćene individualno koncipiranim skriptama. Iste dogovaramo zajedničli po pitanju kvantiteta i kvaliteta za predstojeći seminar.

U specijalnom segmentu „savjetodavna djelovanja” pružamo tehničke i tehnološke usluge pri razradi novih projekata. Ova se djelatnost zasniva i na proširenju horizonta kvalifikacije zaposlenih.

Kako kroz izobrazbu kadrova tako i savjetodavnim djelovanjem pružamo Know-how iz prve ruke – ujerite se sami!